Nghe Truyện Mới

Dị Thế Tà Quân
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Tình trạng: Hoàn Thành
Cửu Đỉnh Ký
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tình trạng: Hoàn Thành
Bất Tử Tiên Đế
Tác giả: Thượng Tương Ti Lệnh
Tình trạng: Hoàn Thành
Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
Tác giả: Nhậm Ngã Tiếu
Tình trạng: Hoàn Thành.
Liên Thành Quyết
Tác giả: Kim Dung
Tình trạng: Hoàn Thành
Bích Huyết Kiếm
Tác giả: Kim Dung
Tình trạng: Hoàn Thành
Hiệp Khách Hành
Tác giả: Kim Dung
Tình trạng: Hoàn Thành
Trò Đùa Nghiệt Ngã
Tác giả: Lam Giang
Tình trạng: Hoàn Thành
Anh Hùng Xạ Điêu
Tác giả: Kim Dung
Tình trạng: Hoàn Thành
Người Vợ Gốc Miên
Tác giả: Lê Nguyệt
Tình trạng: Hoàn Thành
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
Tác giả: Vạn Cổ Thanh Liên
Tình trạng: Hoàn Thành
Quốc Gia Ác Quỷ
Tác giả: Trong Nháy Mắt Cười Cười
Tình trạng: 282/282 Tập